Επενδύω στον ΤΟΠΟ μου

Αποτελέσματα έως σήμερα

Νεολαία 5.75%
Πολιτισμός 5.48%
Περιβάλλον 6.38%
Υποδομές 11.96%
Κοινωνική Πρόνοια 6.54%
Αθλητισμός 31.99%
Τουρισμός 14.24%
Τεχνολογία 17.66%