Επενδύω στον ΤΟΠΟ μου

Αποτελέσματα έως σήμερα

Νεολαία 5.72%
Πολιτισμός 5.44%
Περιβάλλον 6.32%
Υποδομές 11.96%
Κοινωνική Πρόνοια 6.53%
Αθλητισμός 32.08%
Τουρισμός 14.27%
Τεχνολογία 17.69%