Επενδύω στον ΤΟΠΟ μου

Αποτελέσματα έως σήμερα

Νεολαία 5.74%
Πολιτισμός 5.45%
Περιβάλλον 6.16%
Υποδομές 11.96%
Κοινωνική Πρόνοια 6.55%
Αθλητισμός 32.18%
Τουρισμός 14.31%
Τεχνολογία 17.65%